Dr. Josef Černohlávek   >   Články s právní tématikou

Články s právní tématikou

Pravidelně aktualizované přehledy k různým životním situacím

právní informační server Codexis


Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech z pohledu právníka

02/2020


Znalecké posudky ve stavebnictví a nový zákon o znalcích (2 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 02/2020


Stavební vícepráce v judikátu ÚS ČR

internetový časopis Stavební fórum, 05/2019


Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta (2 díly)

časopis Materiály pro stavbu, 03/2019


Vady projektové dokumentace, jejich právní následky a odpovědnost projektanta

Bulletin Stavební právo, 01/2019


Rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení stavebních sporů

internetový server Pravniprostor.cz, 08/2018


Odpovědnost subdodavatele za škodu a za vady díla

Bulletin Stavební právo, 03/2018


Stavební spory v České republice a v okolních státech

Bulletin Stavební právo, 02/2018


Hodnocení a kritika znaleckých posudků (nejen) ve stavebnictví

Bulletin Stavební právo, 02/2018


Vady stavebního díla a práva objednatele

časopis Moderní obec, 01/2018


Nároky zhotovitele stavby z víceprací a jaká vůči nim existuje právní obrana

časopis Moderní obec, 12/2017


Práva architekta versus práva investora (2 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 12/2017


Spory o pravost podpisu a znalecké posudky

Bulletin advokacie, 04/2016


Co je nového v právní úpravě víceprací (2 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 03/2016


Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta (4 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 01/2016


Smlouva o dílo a nový občanský zákoník (2 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 11/2013
© 2021 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.