Dr. Josef Černohlávek   >   Články s právní tématikou

Články s právní tématikou

Časté právní chyby při přípravě a realizaci stavební smlouvy o dílo

Materiály pro stavbu, 04/2024
Ve třetím letošním vydání časopisu Materiály pro výstavbu vyjde můj článek na téma "Časté právní chyby při přípravě...

Článek: Vady stavebního díla a práva objednatele

Materiály pro stavbu, 04/2024
Častou příčinou sporů ve stavebnictví bývají vady díla, které ve větší či menší míře mívá prakticky každá stavba. 

Článek: Smluvní pokuta ve stavební smlouvě o dílo

Materiály pro stavbu, 02/2024
V prvním letošním čísle časopisu Materiály pro stavbu (1/2024) vyjde můj článek, ve kterém se zabývám smluvní pokutou ve stavební smlouvě o dílo

Obvyklé výmluvy zhotovitelů

Materiály pro stavbu, 10/2023


Znalecké posudky ve stavebních sporech

Materiály pro stavbu, 09/2023


Spory při předání dokončeného díla objednateli

Materiály pro stavbu, 07/2023


Vícepráce ve stavebnictví z pohledu soudní praxe

PRÁVO, 05/2023


Odstoupení od stavební smlouvy o dílo z pohledu práva

Materiály pro stavbu, 10/2022


Odstoupení od stavební smlouvy o dílo z pohledu práva

Materiály pro stavbu, 10/2022


Rozhodčí řízení - jiný přístup k rozhodování o stavebních vícepracích

epravo.cz, 07/2022


Růst cen ve stavebnictví z pohledu práva

Zprávy a informace ČKAIT, 04/2022


Právní aspekty růstu cen stavebních materiálů

internetový server Pravniprostor.cz, 02/2022


Právní důsledky mimořádných okolností ve stavebnictví, realitním byznysu a jak se jim bránit

Webový server www.stavebni-forum.cz, 11/2021


Odstoupení od smlouvy o dílo ve stavebnictví - 2. část

Časopis Právní rozhledy 20/2021, 10/2021


Odstoupení od smlouvy o dílo ve stavebnictví - 1. část

Časopis Právní rozhledy 19/2021, 10/2021


Pravidelně aktualizované přehledy k různým životním situacím

právní informační server Codexis


Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech z pohledu právníka

02/2020


Znalecké posudky ve stavebnictví a nový zákon o znalcích (2 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 02/2020


Stavební vícepráce v judikátu ÚS ČR

internetový časopis Stavební fórum, 05/2019


Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta (2 díly)

časopis Materiály pro stavbu, 03/2019


Vady projektové dokumentace, jejich právní následky a odpovědnost projektanta

Bulletin Stavební právo, 01/2019


Rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení stavebních sporů

internetový server Pravniprostor.cz, 08/2018


Odpovědnost subdodavatele za škodu a za vady díla

Bulletin Stavební právo, 03/2018


Stavební spory v České republice a v okolních státech

Bulletin Stavební právo, 02/2018


Hodnocení a kritika znaleckých posudků (nejen) ve stavebnictví

Bulletin Stavební právo, 02/2018


Vady stavebního díla a práva objednatele

časopis Moderní obec, 01/2018


Nároky zhotovitele stavby z víceprací a jaká vůči nim existuje právní obrana

časopis Moderní obec, 12/2017


Práva architekta versus práva investora (2 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 12/2017


Spory o pravost podpisu a znalecké posudky

Bulletin advokacie, 04/2016


Co je nového v právní úpravě víceprací (2 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 03/2016


Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta (4 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 01/2016


Smlouva o dílo a nový občanský zákoník (2 díly)

internetový časopis Stavební fórum, 11/2013
© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.