Dr. Josef Černohlávek   >   Dr. Josef Černohlávek

Dr. Josef Černohlávek

Dr. Josef Černohlávek

Josef Černohlávek absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze (1993) a advokátem je od roku 1996. Dlouhodobě se specializuje na stavební právo, a to především na právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývající ze smlouvy o dílo. K těmto tématům také pravidelně publikuje a přednáší. Je členem České společnosti pro stavební právo a hlavním autorem knižní publikace Právní spory ve stavebnictví. Dr. Josef Černohlávek je také rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Mezinárodního rozhodčího centra ve Vídni (VIAC).

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina.© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.