Dr. Josef Černohlávek   >   Povinná informace pro spotřebitele

Povinná informace pro spotřebitele

Povinná informace v rámci ochrany spotřebitele:

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Klient má možnost obrátit se na Českou advokátní komoru v případě sporů vzešlých ze spotřebitelských smluv. Kontaktní údaje České advokátní komory - Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd, web: www.cak.cz.© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.