Dr. Josef Černohlávek   >   Stavební právo

Stavební právo

Stavební právo

Mojí hlavní specializací jsou soukromoprávní vztahy ve stavebnictví, tj. zejména vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývající ze smlouvy o dílo. Ve své praxi se zabývám také právními vztahy s projektantem, architektem, subdodavatelem stavby či majitelem sousední nemovitosti. Zaměřuji se jak na přípravu smluv o dílo, tak i na řešení konfliktních situací na stavbě včetně zastupování v soudních řízeních. Zkušenosti z této oblasti jsem shrnul v knize Právní spory ve stavebnictví, která byla v roce 2021 vydána již potřetí a nyní se připravuje čtvrté vydání. Zastupuji také účastníky v řízení před stavebním úřadem.

Ve své praxi řeším hlavně tyto stavebně právní problémy:

  • Vícepráce (Právní spory vyplývající z nároků zhotovitele na zaplacení ceny víceprací a prodloužení doby pro dokončení díla).
  • Vady staveb a nároky z nich vyplývající (Uplatňování nároku na odstranění vad nebo na slevu z ceny díla. Vady zjevné i vady skryté. Jak vady díla, tak i vady předmětu koupě).
  • Odpovědnost projektanta za vady stavby.
  • Spory při předávaní díla.
  • Spory po odstoupení od smlouvy o dílo (zejména spory při vypořádání po odstoupení od smlouvy).
  • Spory vyplývající z (ne)oprávněného čerpání bankovní záruky.
  • Uplatňování smluvních pokut.
  • Zápočty pohledávek (typicky započtení objednatelovy pohledávky na smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele na zaplacení části ceny díla).
  • Náhrada škody ve stavebnictví.
  • Použití znaleckých posudků ve stavebních sporech a kritika znaleckých posudků, které předkládá protistrana.

 

Články a komentáře k těmto tématům naleznete na stránce Publikace a přednášky.© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.