Dr. Josef Černohlávek   >   Další právní obory

Další právní obory

Další právní obory

Nemovitosti

Poskytuji právní služby při převodech a pronájmech domů a bytů, jakož i při sporech, které se týkají nemovitých věcí (např. uplatňování práv z vad zakoupené nemovitosti). K této oblasti patří také právní služby při přípravě stavebních projektů.Zdravotní právo

Zaměřuji se také na právní servis pro poskytovatele zdravotních služeb. K tomu patří zejména:

 • právní služby při koupi zdravotních zařízení (ať už ve formě podílu v s.r.o. či prostřednictvím koupě obchodního závodu),
 • asistence při jednání se zdravotními pojišťovnami včetně VZP, poradenství při kontrolách VZP a zastupování ve smírčím řízení nebo při řešení sporů se zdravotní pojišťovnou,
 • právní poradenství při kontrolách prováděných orgány státní správy včetně zastupování ve správním řízení,
 • řešení právních vztahů se zaměstnanci a obchodními partnery poskytovatele zdravotních služeb.


Zastupování v soudním a rozhodčím řízení

Zastupuji strany v občanském soudním řízení a v řízení před rozhodci. Jako rozhodce mám s rozhodčím řízení rozsáhlé zkušenosti. V rámci občanskoprávní agendy řeším - kromě stavebních sporů - např. spory týkající se nezaplacené ceny služeb a zboží, spory vyplývající z nájemních vztahů, pozůstalostní spory, spory o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení či spory pracovněprávní.Zastupování v insolvenčním řízení

V insolvenčním řízení se věnuji zejména těmto činnostem:

 • zpracování insolvenčního návrhu pro věřitele,
 • obrana dlužníka před podaným insolvenčním návrhem,
 • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení,
 • zastupování v incidenčních sporech (žaloby na určení pohledávky, vylučovací žaloby)


Právo obchodních společností a obchodní právo obecně

Dále poskytuji právní služby i např. v těchto oblastech:

 • zakládání obchodních společností a provádění změn v nich,
 • fúze a přeměny obchodních společností
 • prodej obchodního závodu a jiné způsoby akvizice (M&A),
 • sepisování obchodních smluv a zastupování stran v jednání s obchodními partnery.


Smluvní agenda

Poskytuji právní služby při sepisování a vyjednávání smluv všeho druhu. Mezi nejčastěji uzavírané smlouvy patří v naší kanceláři smlouvy o dílo, kupní smlouvy k nemovitým věcem (byty, pozemky, budovy), smlouvy o zřízení služebností, nájemní smlouvy a smlouvy o převodu obchodního závodu. V souvislosti s touto smluvní agendou provádím i úschovy peněžních prostředků a listin.Činnost rozhodce

Od roku 2009 jsem rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a od roku 2012 jsem zapsaný také na seznamu rozhodců u Mezinárodního rozhodčího centra ve Vídni (VIAC). U prvně jmenovaného soudu jsem jako rozhodce absolvoval desítky různých řízení. V rozhodčím řízení účastníky také zastupuji.© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.