Dr. Josef Černohlávek   >   Články s právní tématikou

Články s právní tématikou

Pravidelně aktualizované přehledy k různým životním situacím

právní informační server Codexis

Josef Černohlávek připravil pro právní informační server Codexis pravidelně aktualizované přehledy k těmto životním situacím:

 1. Stavební dílo má vady
  Vady díla obecně (charakteristika a druhy vad)
  Práva objednatele vyplývající z vad a jejich uplatňování
  Vady projektové dokumentace
   
 2. Vícepráce - zhotovitel požaduje zvýšení ceny díla
  Druhy a příčiny víceprací
  Rozhodovací praxe českých soudů v oblasti víceprací
  Obrana objednatele proti nárokům z víceprací
  Uplatňování nároků z víceprací zhotovitelem
   
 3. Znalecké posudky ve stavebnictví
 4. Odstoupení od smlouvy o dílo a vypořádání stran
 5. Spory s architektem
 6. Spory s projektantem
 7. Inženýrské sítě
 8. Náhrada škody ve stavebnictví

 


© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.