Dr. Josef Černohlávek   >   Přednášky

Přednášky

Webinář na téma vady stavebního díla a nároky z nich vyplývající

Akademie C. H. Beck, 04.01.2024

Přeji vám vše dobré do nového roku a zároveň bych vás chtěl pozvat na můj webinář na téma vady stavebního díla a nároky z nich vyplývající. Webinář proběhne prostřednictvím Akademie C. H. Beck, a to 26. března 2024.

Webinář je zaměřen na to, jaká práva má objednatel (investor) v případě, kdy má pro něj provedená stavba vady, jakým způsobem a v jakých lhůtách má práva z vad uplatňovat u zhotovitele a následně případně před soudem. V souvislosti s tím se budeme také zabývat spory při přebírání díla objednatelem, odpovědností projektanta za vady stavby vyplývající z projektu a použitím znaleckých posudků ve stavebních sporech.

Více informací o webináři a možnost se přihlásit najdete pod následujícím odkazem: https://www.beck-seminare.cz/kompletni-nabidka/stavebni-pravo/vady-stavebniho-dila-a-naroky-z-nich-vyplyvajici/


© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.