Dr. Josef Černohlávek   >   Přednášky

Přednášky

SEMINÁŘ: Právní spory ve stavebnictví I.

ČKAIT, 23.03.2023

Pozvánka na seminář, terý bude zaměřen na právní spory ve stavebnictví a jejich prevenci. Hlavními tématy budou spory o zaplacení ceny díla, spory ohledně zaplacení víceprací, spory vyplývající z čerpání bankovní záruky a spory o zaplacení smluvních pokut.

 

Bližší informace naleznete zde: 


© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.