Dr. Josef Černohlávek   >   Aktuality

Aktuality

Právní spory ve stavebnictví, 3. aktualizované vydání

07.10.2021

Dovoluji si Vás informovat o tom, že právě vyšlo zaktualizované vydání knihy Právní spory ve stavebnictví, na které jsem se podílel jako hlavní autor. Toto, již 3. vydání, bude obsahovat novou kapitolu s názvem Vyšší moc, Covid-19 a další mimořádné okolnosti při výstavbě, která pojednává o aktuálních právních tématech ve stavebnictví. Taktéž došlo k rozšíření kapitoly zabývající se problematikou znaleckých posudků a přepracování části knihy týkající se odstoupení od smlouvy o dílo.

Knihu si můžete objednat zde:

Kniha Právní spory ve stavebnictví 3. aktualizované vydání | Odborná literatura a právnická literatura Aleš Čeněk (alescenek.cz)


© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.