Dr. Josef Černohlávek   >   Aktuality

Aktuality

Pozvánka na podzimní webináře

25.06.2024

Vážené kolegyně a kolegové,
opět si Vás dovoluji pozvat na své dva webináře, které proběhnou tento podzim prostřednictvím BECK AKADEMIE.

Nejprve 5. listopadu 2024 povedu webinář "Znalecké posudky ve stavebnictví a současné znalecké právo", který se zaměří na praktické použití znaleckých posudků v civilním soudním řízení, a to zejména ve sporech, které se týkají stavebnictví. Podrobnější informace naleznete na https://www.beck-seminare.cz/kompletni-nabidka/stavebni-pravo/znalecke-posudky-ve-stavebnictvi-a-soucasne-znalecke-pravo/

Druhý webinář "Právní aspekty růstu cen a dalších mimořádných okolností ve stavebnictví. Aktuální judikatura ve stavebních věcech" bude 10. prosince 2024 a zaměří se na řešení aktuálních a praktických právních problémů ve stavebnictví s ohledem na nejaktuálnější judikaturu Nejvyššího soudu ČR. Informace k tomuto webináři naleznete pod odkazem https://www.beck-seminare.cz/kompletni-nabidka/stavebni-pravo/pravni-aspekty-rustu-cen-a-dalsich-mimoradnych-okolnosti-ve-stavebnictvi-aktualni-judikatura-ve-stavebnich-vecech/

Tímto všechny čtenáře pozdravuji a těším se na Vaši případnou účast!


© 2024 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.