Dr. Josef Černohlávek   >   Aktuality

Aktuality

WEBINÁŘ: Vady stavebního díla a nároky z nich vyplývající

01.03.2021

Pozvánka na webinář, který je zaměřen na to, jaká práva má objednatel (investor) v případě, kdy má pro něj provedená stavba vady, jakým způsobem a v jakých lhůtách má práva z vad uplatňovat u zhotovitele a následně případně před soudem. V souvislosti s tím se budeme také zabývat spory při přebírání díla objednatelem, odpovědností projektanta za vady stavby vyplývající z projektu a použitím znaleckých posudků ve stavebních sporech.

Odkaz pro další informace:

https://www.beck.cz/webinar-vady-stavebniho-dila-a-naroky-z-nich-vyplyvajici


© 2021 Dr. Josef Černohlávek, Všechna práva vyhrazena.